M1 Päästöluokka - Puhtaampaa sisäilmaa

M1-luokitus kattaa mallistostamme runko ja tasomateriaaleista 100 % ja 70 % ovivalikoimasta. Lue lisää luokituksesta ja siihen vaikuttavista asioista.

Petra-keittiöt lapset piirtää

PUHTAAMPAA SISÄILMAA OIKEILLA VALINNOILLA

Mitä sisäilmasto on?

Sisäilmastolla tarkoitetaan niitä rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen. Näitä ovat esimerkiksi ilman pintojen lämpötilat, ilman suhteellinen kosteus, ilman liikenopeus, kaasumaiset epäpuhtaudet, hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuidut, allergeenit, siite- ja eläinpölyt, sieni-itiöt, radon, laitteiden sähkömagneettiset kentät, valaistus ja melu. Hyvä sisäilmasto vähentää sairauksia, parantaa viihtyvyyttä ja nostaa työtehoa.

M1 luokitus

Materiaalien valinnalla voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun. Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä. Luokitelluista tuotteista on mitattu virallisissa testilaboratorioissa kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet. M1 on vaatimuksiltaan paras sisäilmaluokitus. Sisäilma-asiat kannattaakin huomioida kaikissa rakentamisen vaiheissa sekä suunnitella huolella.

Tavallisia VOC yhdisteitä ja niiden lähteitä

(VOC= volatile organic compound=orgaaniset haihtuvat yhdisteet)
Glygolit, aldehydit ja alkoholit, joita on maaleissa ja liimoissa. Aldehydit, alifaattiset hiilivedyt: näitä on esim. tasoitteissa ja muovimatoissa. Aldehydit, aromaattiset yhdisteet: rakennuseristeet. Formaldehydi: lastulevyssä ja liimatuissa puutuotteissa. Terpeenit, aldehydit, karboksyylihapot: puutuotteissa, parketissa, rakennuslevyissä, puisissa huonekaluissa ja hajusteissa. Siloksaanit, karboksyylihapot, aromaattiset yhdisteet: saumausaineissa sekä siivousaineissa.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja niiden vaikutukset sisäilmaan

Tekijöitä jotka vaikuttavat päästöihin ja niiden määrien muutoksiin on paljon. Ulkoisien tekijöiden lähteitä ovat esimerkiksi rakenteet: rakennusmateriaalit, huonekalut. Tuloilman laatu: liikenne, ulkoilma ja suodattimien puhtaus. Asuminen: pesuaineet, tupakointi, huonekalut, jne. Ulkoisia olosuhteita, jotka muuttavat päästöarvoja ovat ilmanvaihto, lämpötila, sisäilman kosteus (formaldehydi), rakenteiden kosteus, materiaaleissa tapahtuvat ajan/kosteuden/ lämpötilan aiheuttamat reaktiot sekä sisäilmassa tapahtuvat kemialliset reaktiot.

M1 luokituksen mittaukset suoritettiin VTT:n testilaboratoriossa

VTT:n mittauksissa selvitettiin kalusterungon, ovien ja laminaatti- ja massiivityötasojen vaikutusta emissioihin. (Emissio= säteily, hiukkasten tai energian siirtyminen säteilylähteestä ympäristöön.)
Näytteenotto 28 vrk mittauksen aloituksesta ja se vastaa M1-luokitusikää.

Tulokset

M1-merkkin myöntää Rakennustietosäätiö testien perusteella.
Seuraaville tuotteillemme on myönnetty M1 - luokitus

Melamiiniovi
Mikrolaminaattiovi
Taivelaminaattiovi
Laminaattiovi
Kalvo-ovi
Akryyliovi
Keittiökalusteen runko
Laminaattipintainen työtaso
massiivipuinen työtaso, puuvalmis ja öljytty
Kivi-, komposiitti- ja rst-tasot sekä alumiini sekä lasi ovat materiaaleina itsestään päästövapaita.

M1-luokitus kattaa mallistosta runko ja tasomateriaaleista 100 % ja 70 % ovivalikoimasta.

Miten suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa päästöihin

VALITAAN VÄHÄPÄÄSTÖISET MATERIAALIT

M1 – luokitellut materiaalit ovat hyvä lähtökohta tilan ja kalusteiden tuotteille. Valittujen materiaalinen ja pintojen määrä on myös vaikuttava tekijä. Seinät, lattia ja katto ovat neliöinä suuria ja niiden vaikutus merkittävämpi, kuin yksittäisten kalusteiden.

ILMANVAIHTO

Ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas. Uusista materiaaleista haihtuu aina yhdisteitä luokituksesta riippumatta ja hyvä ilmastointi vähentää ilmassa olevien yhdisteiden määrää. Huomioi myös ulkoilman epäpuhtauksien vaikutus.

KOSTEUDENHALLINTA

Kosteudenhallinta tulee olla kunnossa rakentamisen aikana ja myöhemmin rakennuksen käytön aikana. Kosteudesta aiheutuvat ongelmat liittyvät materiaalin hajoamiseen/ ennenaikaiseen vanhenemiseen. Kosteudesta ja riittämättömästä ilmanvaihdosta johtuvat sisäilman muutokset ovat valitettavan yleisiä.

Tutkimuksen tekijä ja lähdeaineisto: VTT Expert Servics Oy, Helena Järnström, Erityisasiantuntija Kalusteista haihtuvat orgaaniset yhdisteet & vaikutukset sisäilmaan sekä testausselosteet: Nro VTT-S-08930-13, VTT-S-01251-14/1 ja VTT-S-09003-13

Luokka: Uutiset